Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Kňazský seminár a teologická fakulta v KE v akademickom roku 2023 / 2024

Kňazský seminár a teologická fakulta v KE v akademickom roku 2023 / 2024

KŇAZSKÝ SEMINÁR

I. Prihláška – nové povolania

V súčasnosti sa pripravuje na kňazstvo v Košickom seminári 24 kandidátov za Košickú arcidiecézu a 5 za Rožňavskú diecézu. Pozývame tých, ktorí cítia povolanie ku kňazstvu, aby sa ozvali svojmu farárovi a prihlásili sa do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Prihlášku je potrebné poslať elektronicky a tiež poštou poslať vyplnené tlačivo prihlášky spolu s prílohami na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice.

Tlačivo je na stránke https://www.ku.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=1244

Prihlášku podať do 30. 04. 2023. Viac info: http://www.kske.sk/?option=podmienky

Prosíme o vyhlásenie informácie vo farských oznamoch.

TEOLOGICKÁ FAKULTA

I. Študijné programy

Teologická fakulta v Košiciach v akademickom roku 2023/24 poskytne vzdelávanie:

1. bakalárske programy: sociálna práca, učiteľstvo predmetu náboženská výchova,

2. magisterské programy: katolícka teológia, sociálna práca, učiteľstvo predmetu náboženská výchova

3. doktorandské programy: katolícka teológia, charitatívna a misijná práca.

Termín podania prihlášky: na bakalárske a magisterské štúdium do 30.04. 2023;

na doktorandské štúdium: do 31.05. 2023.

Viac info na: www.tf.ku.sk, v časti Uchádzači o štúdium.

II. Master v teológii manželstva a rodiny

Inštitút náboženských vied pri Teologickej fakulte, Košická arcidiecéza a Akadémia Karola Wojtylu otvárajú prihlasovanie na akademický rok 2023/24 v programe Master v teológii manželstva a rodiny. Program je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu jednotlivcov, manželských párov, odborníkov, kňazov, zasvätených a budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach v oblasti zameranej na manželstvo a rodinu z pohľadu teológie a spoločenských vied. Lektormi programu sú kňazi, manželia – odborníci zo Slovenska a zahraničia. Štúdium trvá dva roky. Prihlášky do 30.04. 2023.

Viac info na www.tf.ku.sk, v časti Štúdium a vzdelávanie/Kontinuálne vzdelávanie.

+ Bernard BOBER – Arcibiskup metropolita

+ Marek FORGÁČ . biskup-generálny vikár
Mons. Juraj KAMAS – kancelár