Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Deň rodiny a výročie sobáša 2023 v KE arcidiecéze

Deň rodiny a výročie sobáša 2023 v KE arcidiecéze

I. Deň rodiny v Košiciach

V nedeľu 28. mája 2023 bude v Košiciach Deň rodiny. Program:

15.00 sv. omša v Katedrále sv. Alžbety

16.00 program pre rodiny pri Dolnej bráne a tiež trh prorodinných organizácií, chrobáčikovo, skautské mestečko a iné.

II. Výročie sobáša

Na deň rodiny 28. mája o 15.00 hod. si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum – 25. výročie manželstva. Žiadame farárov, aby pozvali jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom. Farár za celú farnosť nahlási jubilujúcich manželov kancelárii ABÚ do 14. mája 2023. Je potrebné uviesť mená, priezvisko manželov a dátum ich sobáša – formulár pre 25. výročie je v prílohe.

 + Bernard BOBER – Arcibiskup metropolita + Marek FORGÁČ . biskup-generálny vikár

Mons. Juraj KAMAS – kancelár