Galéria

Všetky dotknuté osoby nachádzajúce sa na fotografiách alebo videu boli vopred oboznámené, že zo slávení a podujatí sa bude vyhotovovať záznam, ktorý sa následne uverejní na tejto webovej stránke. Zotrvaním dali súhlas na toto publikovanie. 


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2007