Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Požehnanie pamätnej tabule kňazom – rodákom z Kojatíc 23. 6. 2024

Požehnanie pamätnej tabule kňazom – rodákom z Kojatíc 23. 6. 2024

  •  Jozef Priscsák – narodený 28.7.1816, za kňaza vysvätený 3.8.1841. Pôsobil vo Vranove n/T, Koprivnici, v Hankovciach a v Košiciach-Poľove. Zomrel ako 44-ročný 9.4.1860 a je pochovaný na neznámom mieste,
  • Štefan Olejár – narodený 14.8.1913, za kňaza vysvätený 11.6.1939, pôsobil v Brezovici, Veľkom Šariši, Snine, Zborove, Giraltovciach, Sabinove a naposledy v Ľubotíne, zomrel 8.12.1977 a je pochovaný na cintoríne v Kojaticiach,
  • Anton Lesník – narodený 1.1.1950, Vysvätený bol 10.6.1973, pôsobil v Sabinove, Prešove, Širokom, Sedliciach, Humennom, Nováčanoch, Stropkove, Lastovciach, v Šarišských Michaľanoch a naposledy v Petrovanoch.  Zomrel 4.11.2019 a je pochovaný na cintoríne v Kojaticiach.

Viac foto v Galérii