„Podeľme sa“

ZBIERKA „PODEĽME SA“
Úsmev ako dar v spolupráci s Katolíckym hnutím žien Slovenska organizuje 17. ročník podujatia Podeľme sa! na pomoc ženám a deťom v núdzi. Podstatou podujatia je: „delím sa, nedávam almužnu, ale dávam to, čo si odopriem“. Účet je vedený v Prima Banke Slovensko, a.s.: SK08 3100 0000 0040 4002 9180. Zbierka od 22.02. do 30.04. 2023 je registrovaná na MV SR.