Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Synoda – 0-té online stretnutie