Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Poklona pred sviatostným Kristom 20. XII. 2021