Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Omšové milodary pre misionárov

Omšové milodary pre misionárov

Milí bratia a sestry!

Jednou z možnosti podpory kňazov — misionárov sú aj milodary na slávenie svätých omší.

Pápežské misijné diela posielajú intencie priamo kňazom cez kňazské semináre v Kamerune, Benine, Burkina Faso, Kongu a v Pobreží Slonoviny. Časť intencií je posielaná do Ríma, kde ich rovnomerne rozdeľujú do misijných krajín cez príslušné nunciatúry. Od seminárov a aj z Ríma máme potvrdenia, že peniaze prišli a sväté omše boli odslúžené na úmysly darcov zo Slovenska.

Ľudia môžu napísať aj úmysel, na ktorý budú misionári sväté omše sláviť, no nie je možné, aby sme ich informovali o dátume slávenia. Každému darcovi však posielame poďakovanie. Na nahlásenie svätých omší je možné využiť aj formulár na stránke www.misijnediela.sk.

Prikladáme aj hárok na zapisovanie úmyslov (kliknúť TU). Vypísané nám ich pošlite na adresu: Pápežské misijné diela, Lazaretská 32, 811 09 Bratislava alebo naskenované na e-mail info@misijnediela.sk.

Želáme vám veľa požehnania a radosti.

Misijný tím PMD