Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Synoda 2021 – 2023, 1. téma

Synoda 2021 – 2023, 1. téma

Drahí bratia a sestry. 

Nižšie nájdete Modlitbu za Synodu a jednoduché vysvetlenie s návodom, ako robiť jednotlivé stretnutia. Tiež zamyslenia k prvej téme Synody (aby si každý mohol vybrať to najvhodnejšie pre konkrétne spoločenstvo) a tiež otázky ako pomoc na nasmerovanie konzultácií.

Modlitba za synodu

Návod na stretnutie

Synoda 1. téma

Prajem vám krásny a užitočný čas synodálneho dialógu.

Peter Sykora, koordinátor