Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Celodenná adorácia 5.8.2020