Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Týždeň cirkvi pre mladých 20 – 26. 11. 2023

Týždeň cirkvi pre mladých 20 – 26. 11. 2023

List biskupov mladým 2023

Rada pre mládež a univerzity KBS

 

Drahí mladí,

 

dnes na 38. svetový deň mládeže sa k vám prihováram aj mene ostatných otcov biskupov. Je to špeciálny deň, ale chcem vás uistiť, že to nie je jediný deň, kedy na vás myslíme. Túžime po tom, aby ste vnímali, že stojíme pri vás aj v týchto časoch, kedy nám možno téma „Radostní v nádeji“, ktorú určil Svätý Otec František na tento deň príde zvláštna. Keď nám zaznie, aby sme boli radostní, automaticky nám napadne otázka: „A ako? Prečo?“ Len preto, že sa to má? Chcem vám povedať: Radostní nie sme preto, že všetky okolnosti sú skvelé a jednoduché. Ale preto, že Ježiš je tu. Je s nami. A záleží mu na každom človeku – obzvlášť na mladých ľuďoch. Nádej môžeme mať preto, lebo nás Kristus posilňuje. Dôvera v neho vzbudzuje nádej a pomáha, aby aj naša malá snaha urobila tento svet lepším, naše domovy miestom prijatia a naše chrámy a spoločenstvá miestami otvorenosti.

 

Ďakujem vám, že to tvoríte. Nestrácajte nádej a nebojte sa. Je vo vás dostatok “svetla” aby ste žiarili, ako k tomu vyzval Svätý Otec na SDM v Lisabone. My chceme v tomto neistom svete kráčať spolu s vami a počuť vás. Žehnáme každému jednému z vás. Nech vám Pán dá Ducha sily, lásky a odvahy. Sme za vás vďační.

 

Mons. Tomáš Galis

predseda Rady pre mládež a univerzity pri KBS

mladez@kbs.sk