Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Fatimská sobota a celodiecézne kňazské rekolekcie v Obišovciach – september 2023