Bývalí správcovia farnosti a farskí administrátori

Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Bývalí správcovia farnosti a farskí administrátori

Ján Zavardkay                     1701 – 1721

Ján, Juraj Vozáry                 1721 – 1728

Ján Urbanovics                     1728 – 1737

Jozef Cservinszky                 1737 – 1751

Martin Lovácz                      1751 – 1754

P. Ján Hricz                           1754 ex currendo

P. Remigius Labantsky        1754 ex currendo

Andrej Musinszky                1754 –1758

Andrej Sztankovanszky       1758 ­–1780

Michal Mercz                       1780 –1799

Ján Hankovits                       1799 – †23.2.1824

Imrich Bolinszky                  1824 ex currendo

Ján Galló                               1824 – 1851

Bartolomej Szinyei Mer´se 1851 – 1887

Ján Hajtinger st.                   1887 – 1896

Ján Kurimszky                     1896 – 1915

Mons. Jozef Dobranský       1916 – †16. 1.1961, zároveň dekanom dekanátu Prešov – Mesto

Štefan Feťko                         1961 ex currendo

Andrej Varga                       1961 – 1996

František Slovák         1. 11. 1996  –1997 – ex currendo ex Jarovnice

František Stahovec               1997 – 2004

Štefan Ružbašan      1. 7. 2004 – 30. 6. 2015

Juraj Valluš 1. 7. 2015 – 30. 6. 2024