Štefan Ružbašan

Narodený 3. 8. 1960 v Košiciach – Barci

Ordinovaný 18. 6. 1994

Kaplán v Trebišove 1. 7. 1994 – 30. 6. 1995

Správca farnosti Jenkovce 1. 7. 1995 – 20. 6. 2004

Správca farnoti Svinia 1. 7. 2004 – 30. 6. 2015

Správca farnosti Nováčany od 1. 7. 2015

Tel.: 0918 754 745

E-mail: ruzbasanstefan@gmail.com