Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Online teologické večery 2021

Online teologické večery 2021

Milí bratia a sestry!

V zimnom semestri akademického roka 2021/2022 Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku po dlhšej pauze opäť pripravuje Teologické večery. Tieto moderované diskusie sú ponukou pre kňazov, študentov a širokú verejnosť, aby mohli spoločne uvažovať o otáznikoch dnešného človeka v kontexte teológie.

Vzhľadom na pandemickú situáciu budú Teologické večery prebiehať v online forme. Bude možné sledovať ich záznam prostredníctvom Youtube kanála Teologickej fakulty s oficiálnym názvom „Teologická fakulta v Košiciach“. Videozáznamy teologických večerov budú odvysielané v premiére v čase uvedenom na plagáte. Diváci si ich budú môcť pozrieť aj po premiére, t.j. video ostane verejne dostupné na Youtube kanáli fakulty (https://www.youtube.com/channel/UCBtOXRm1zs3eCf5OUTpiV-A). Názov videa bude korešpondovať s názvom daného teologického večera na plagáte.