Sviečku za nenarodené deti

Fórum života aj tento rok organizuje už tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame všetkých ľudí, aby si v čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!

V rámci podujatia sa dajú kúpiť sviečky za nenarodené deti – a to plastová v cene 1€, či sklenená v cene 5€. Sviečky sa budú predávať v niektorých farnostiach najmä okolo 2. novembra – bude to však závisieť od pandemickej situácie. Tento rok bude možné už po 3- krát zapáliť online sviečku na stránke www.sviecka.forumzivota.sk, kde ju môžete umiestniť kdekoľvek na Slovensku či vo svete, stačí zadať adresu miesta, kde chcete, aby horela. Fórum života a jeho projekty je možné podporiť aj zaslaním darcovskej SMS správy s textom SMS SVIECKA na číslo 877.

Zakúpením sviečky podporíte projekty a činnosť Fóra života a to:

●    konkrétne riešenia ťažkých životných situácií tehotných matiek, dievčat, rodín a jednotlivcov (Zachráňme životy, Poradňa Alexis, Centrum konkrétnej pomoci FEMINA),

●    centrá pre rodinu, kde nájdu pomoc ľudia v núdzi (Sieť pomoci),

●    informačné kampane, ktoré scitlivujú spoločnosť v témach ochrany počatého života (25. marec – Deň počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti),

●       vydavateľskú činnosť a vzdelávanie detí, mládeže aj dospelých (návštevy škôl, prednášky, konferencie a publikácie),

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom a podporovateľom, ktorým spolu s nami záleží na dôstojnom živote pre všetkých.