Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Odpustky pre duše v očistci – aktualizované

Odpustky pre duše v očistci – aktualizované

Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.

Ponúkame Vám malý ťahák 😇, aby ste vedeli, ako je to s tohtoročnými odpustkami pre zomrelých veriacich v súlade s úpravou Apoštolskej penitenciárie 🙏

📃 Verzia PDF:
▶️ https://bit.ly/3mzb6KX

📃 Dekrét o možnosti získať úplne odpustky pre zomrelých veriacich:
▶️ https://bit.ly/3oBjhIx