Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené OZNAM PRE BIRMOVANCOV 2. X. 2020

OZNAM PRE BIRMOVANCOV 2. X. 2020

Z dôvodu sprísnenia opatrení v súvislosti s pandémiou upravujem stretnutie birmovancov v nedeľu 4.X.2020 takto:

Vytvoríme dve skupiny podľa abecedy:

  •  1. skupina   A – K  príde o 11.30 hod
  •  2.skupina    L – Z príde na 11.45 hod

Priniesť zo sebou dohodnutú finančnú čiastku na zaplatenie materiálov na samoštúdium a na výdavky spojené so slávnosťou sviatosti birmovania.

Juraj Valluš

duchovný otec