Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Sv. omša za podporovateľov misií

Sv. omša za podporovateľov misií

Drahí podporovatelia misií,v stredu (7. októbra) o 20.00 hodine budeme sláviť svätú omšu za všetkých, ktorí prežívajú misijný i mariánsky mesiac október. Pripojiť k omši sa môžete cez youtubový kanál Pápežských misijných diel. Počas svätej omše bude tiež požehnaná ikona Matky Ticha, ktorá bola v PMD písaná na vaše úmysly a bude umiestnená v Kaplnke SVETLA.
P.S.: Ak ste si nestihli objednať ikonu Panny Márie Ticha, stále sa môžete zapojiť do Októbrovej pobožnosti doma. Stačí ak si stiahnete modlitby i samotnú ikonu po kliknutí TU.
Želám Vám požehnané dni!o.
Ivan Kňaze