Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Do platnosti vstúpili nové obmedzenia v súvislosti s COVID-19

Do platnosti vstúpili nové obmedzenia v súvislosti s COVID-19

Od utorka 1.9.2020 vstúpilo do platnosti opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu od 1. septembra zakazuje usporadúvať hromadné športové, kultúrne či spoločenské podujatia v exteriéroch nad 1000 osôb alebo v interiéroch nad 500 osôb. Tento zákaz sa nevzťahuje na bohoslužby, prvé sväté prijímanie, sviatosť birmovania, pohrebné obrady a sobášne obrady.

Pri bohoslužbách, pohrebných obradoch a sobášnych obradoch platia povinnosti, aby bol vstup a pobyt v kostole či v príslušných priestoroch umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe je potrebné verejnosti zabezpečiť dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice. ÚVZ odporúča zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené.

Úrad žiada dodržiavať respiračnú etiketu, čo znamená, že kašľať či kýchať je potrebné do vreckovky či do lakťového ohybu a nepodávať si ruky. „Z obradov musia byť úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu či majú akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,“ uviedol ÚVZ SR.

Pokiaľ je to možné, v nedeľu by mali byť osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách. Dezinfikovať sa majú použité bohoslužobné a iné predmety. Pred rozdávaním svätého prijímania si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky.

Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba. Znak pokoja odporúča úrad nahradiť úklonom či gestom úsmevu. ÚVZ odporúča v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou (napríklad sväteničky).

Za nerešpektovanie opatrenia môže príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uložiť pokutu do 20-tisíc eur.