Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Informácie z obežníka KE arcidiecézy ACAC 2/2024

Informácie z obežníka KE arcidiecézy ACAC 2/2024

1. STRETNUTIE MINIŠTRANTOV

ACM a Farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove organizujú stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy – MIKE 2024 v sobotu 22.06.2024 vo farnosti Kráľovnej pokoja, Prešov. Program:

9:00

registrácia

10:00

sv. omša s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom

rozhovor s arcibiskupom

súťaže, tombola, guláš, mnoho zábavy a prekvapenie

14:30

vyhodnotenie súťaží

15:00

KBM a požehnanie na cestu

 

2. FREKVENCIA 2024

ACM v Košiciach organizuje aj toto leto Frekvenciu 2024 – 19. pešiu púť mladých Košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče v dňoch 23. – 25.08.2024. Hlavným cieľom púte je vzdať Pánu Bohu vďaku a chválu za uplynulý školský rok i prázdniny a vyprosiť si nové milosti do toho nového. Bude to čas radostného putovania mladých v spoločenstve, čas stíšenia sa, modlitby, ďakovania, chvály a vyprosovania, kde nebudú chýbať rozhovory, povzbudenia, hry a zábava. Viac informácií a prihlasovanie je na www.acmko.sk a FB ACM.

3. POĎAKOVANIE

I. Svätá Zem

Dikastérium pre východné cirkvi nám listom zo dňa 16.01.2024 oznámilo vďačnosť Svätého Otca Františka za zbierku pre Svätú Zem, ktorú sme odoslali vo výške 119.044,48 €.

II. Dobročinné diela Svätého Otca

Sekretariát pre ekonómiu Apoštolského Stolca nám zaslal list, v ktorom ďakuje veriacim našej arcidiecézy za zbierku Dobročinné diela Svätého Otca v roku 2023 vo výške 68.500,- €.

III. Dobrá novina – 29. ročník

V roku 2023/2024 sa v našej arcidiecéze zapojilo 116 farností a filiálok, koledníci navštívili vyše 12 100 rodín a vyzbierali 238 489,33 € na podporu projektov v Keni, Južnom Sudáne, Ugande, Etiópii a projekty PMD.

 

4. RODINA

V nedeľu 9. júna 2024 bude v Košiciach Deň rodiny. Program:

15.00 sv. omša v Katedrále sv. Alžbety 16.00 program pre rodiny pri Dolnej bráne.

Pri sv. omši si manželské páry pripomenú svoje strieborné jubileum – 25. výročie manželstva. Opätovne žiadame farárov, aby pozvali jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom. Jubilujúcich manželov oznámte kancelárii ABÚ do 26. mája 2024.

5. PÚTE – ODPUSTY

I. Stropkov

nedeľa 14. júla 2024, sv. omša 10.30 – Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup

II. Veľký Šariš

nedeľa 14. júla 2024, sv. omša 10.30 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

III. Gaboltov – celodiecézna púť

sobota 20. júla 2024, sv. omša 18.00 – Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup

nedeľa 21. júla 2024, sv. omša 10.00 – Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius

IV. 30. Rómska púť do Gaboltova

nedeľa 4. augusta 2024, sv. omša 16.00 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

V. Púť mužov do Gaboltova

nedeľa 25. augusta 2024, sv. omša 16.00 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

VI. Obišovce – celodiecézna púť

sobota 5. októbra 2024, sv. omša 15.30 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

nedeľa 6. októbra 2024, sv. omša 10.15 – Mons. František Trstenský, spišský biskup

Programy budú zverejnené na stránke pútnických miest a www.ke-arcidieceza.sk

6. ARCIDIECÉZNA PÚŤ DETÍ DO OBIŠOVIEC

Arcidiecézna púť detí do Obišoviec sa uskutoční v sobotu 11. mája 2024. Bude sa putovať peši z Ličartoviec. Budú pripravené zaujímavé stanovištia. Čaj je pre všetkých zabezpečený.

Bližšie informácie na www.erko.sk/putdeti pod odkazom Arcidiecézna púť detí v Obišovciach. Prihlásenie do 5. mája 2024 pomôže organizátorom. Skupinu z farnosti zaregistrujte cez tento formulár.

Arcidiecéznou púťou reagujeme na výzvu pápeža Františka, ktorý pozýva tých, ktorí sa Svetových dní detí v Ríme (25. a 26.05.2024) nemôžu zúčastniť, aby Svetový deň detí slávili na diecéznej úrovni. "Deti sú veľkými sprostredkovateľmi radosti", ako uviedol kardinál José Tolentino de Mendonca. Aby sme mohli byť sprostredkovateľmi radosti, chceme sa učiť radosti pri Panne Márii – "Príčine našej radosti", zamerať sa na jej 7 radostí, budovať si vzťah k nášmu pútnickému miestu a zažiť radostné veľkonočné kresťanské spoločenstvo. Vítaní sú napr. prvoprijímajúce deti, miništranti, speváci, vianoční koledníci, rodiny s deťmi. Kontaktnou osobou je dp. Michal Škulka, 0915 657 448, skulka.michal@abuke.sk.

 

7. NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT

Po jedenástich rokoch (2013) sa bude znova konať v Košiciach v nedeľu 22. septembra 2024. V najbližších dňoch bude do farností doručený plagát a sprievodný list s pozvaním k duchovnej príprave a finančnej podpore. Žiadame vás o angažovanosť. Samotné Košice a celá naša arcidiecéza sa stanú centrom ohlasovania a slávenia kultúry života. Účasť bude kľúčová a váš mobilizačný prínos nezastupiteľný. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life organizácií, pod záštitou KBS. Ďakujeme vopred za modlitby, ako aj za finančný dar na číslo účtu SK74 0200 0000 0034 4580 6051. Zvlášť cenné sú teraz, keď začíname prípravné práce a potrebujeme zdroje na nevyhnutné výdavky pred podujatím.

Kontaktnou osobou je dp. Dušan Škurla, 0917 350 146, koordinator@pochodzazivot.sk.

 

 

X Bernard BOBER

arcibiskup-metropolita

 

X Marek FORGÁČ

 

Mons. Juraj KAMAS

biskup-generálny vikár

kancelár