Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Evanjelizačná škola sv. Ondreja – EŠO 2023

Evanjelizačná škola sv. Ondreja – EŠO 2023

Drahí bratia a sestry,

komunita Emanuel (o. Martin Harčár) v spolupráci s mládežníckymi organizáciami Košickej arcidiecézy (UPeCe PO, UPeCe KE, ACM) pozývajú mladých ľudí prihlásiť sa do Evanjelizačnej školy sv. Ondreja – EŠO. Štúdium je zamerané na získanie základných evanjelizačných vedomostí a zručností s cieľom vytvorenia misijných tímov a organizovania misijných výjazdov a evanjelizačných aktivít. Formácia bude prebiehať počas 4 semestrov v priestoroch UPeCe Košice a to jednu sobotu v mesiaci. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, webovej stránke alebo facebooku. Prajem vám pekný a požehnaný čas. 

S úctou a vďakou

Ján Kulan, moderátor ACM