Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Voľné pracovné miesto – učiteľ/učiteľka náboženskej výchovy ZŠ Kojatice

Voľné pracovné miesto – učiteľ/učiteľka náboženskej výchovy ZŠ Kojatice

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/učiteľka náboženskej výchovy (17%)

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Kojatice, Kojatice 200, 082 32 Svinia

Pracovisko: Základná škola Kojatice 84, 082 32 Svinia

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľka náboženskej výchovy (17%)

Dátum nástupu: 1.09.2023

Pracovný pomer na dobu: určitú, do 30.8.2024

Predpoklady: v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatí do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z.)

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v elektronickej podobe na adresu obec@kojatice.sk alebo tlačenej podobe najneskôr do 23.08.2023 do 12,00 hod. na adresu:

Obec Kojatice, Kojatice 200, 082 32 Svinia

Na obálku uveďte: „ učiteľ NBV“.

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len pozvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonický alebo elektronický v Kojaticiach.

                                                                                                       Dušan Katrenič

                                                                                                      starosta obce Kojatice