Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Ráchelina vinica 27 – 29. októbra 2023

Ráchelina vinica 27 – 29. októbra 2023

Ráchelina vinica je víkendový duchovno-terapeutický program pre osoby so skúsenosťou umelého, ale aj spontánneho potratu. Teda je určený pre rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných potrateného dieťaťa. Taktiež pre zdravotníkov, ktorí sa podieľali na vykonávaní umelých potratov. 

Najbližšia Ráchelina vinica sa bude konať 27. – 29. októbra 2023 v Košickom kraji. Prihlásiť sa treba cez kontakty, ktoré sú uvedené na plagáte. 

Niektorí vidia len beznádejný koniec, ale my veríme v nekonečnú nádej. 

o. Dušan Škurla & tím Ráchelinej vinice