Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Letné akcie pre mladých 2023 v ACM

Letné akcie pre mladých 2023 v ACM

Ø  Godzone – worship nights 2023

Uskutoční sa v piatok 23.6.2023 od 19:00 do 21:30 hod. v Parku Komenského v Košiciach. Kapacita podujatia by mala byť cca 1000 účastníkov. Vstup pre všetkých je voľný. Víziou týchto stretnutí je vzbudiť túžbu opäť chváliť a oslavovať Boha za to, aký je, a uctievať Ho bez toho, aby sme za to niečo čakali. Mladí i starší sú pozvaní do jednoduchej a hlbokej chvály, ktorá bude vyvierať z úprimnosti sŕdc pred Pánom.

Info: V rámci programu bude aj spovedná služba. Kňazi, ktorí chcú pomôcť spovedať, nech sa nahlásia na t. č. +421 905 626 360 alebo na kulan.jan@abuke.sk

 

Ø  MIKE 2023 – stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy

Uskutoční sa v sobotu 24.6.2023 vo farnosti Kráľovnej Pokoja v Prešove na sídlisku III.

Program:

9:00     – registrácia pred kostolom

10:00   – slávnostná sv. omša s pomocným košickým biskupom Markom Forgáčom

11:15   – rozhovor s otcom biskupom

12:00   – modlitba Anjel Pána

12:15   – obedný guľáš, občerstvenie, bufet, cukrová vata

12:45   – rozhovor s hosťami

13:15   – súťaže vo svetle života sv. Jána Krstiteľa, skákací hrad, prehliadka policajtov a požiarnikov

14:30   – vyhodnotenie súťaží a tombola

15:00   – modlitba KBM a požehnanie na cestu

Hostia: Martin Škrteľ a Stanislav Šesták, futbalisti a bývalí reprezentanti SR

Info: Prosíme kňazov, aby napísali na premladez@gmail.com alebo nahlásili na t. č. +421 905 626 360 aspoň do 18.6.2023 približné počty miništrantov z jednotlivých farnosti kvôli zabezpečeniu občerstvenia.

 

Ø  Frekvencia 2023 – pešia púť mladých Košickej arcidiecézy

Pešia púť mladých Košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče sa uskutoční v dňoch 25. – 27.8.2023. Hlavným cieľom púte mladých je vzdať Bohu vďaku a chválu za uplynulý školský rok i prázdniny a vyprosiť si milosti do toho nového. Je to čas radostného putovania mladých v spoločenstve, čas stíšenia sa, modlitby, ďakovania, chvály a vyprosovania, kde nebudú chýbať rozhovory,  povzbudenia, hry a zábava.

Info a prihlasovanie: www.acmko.sk a FB ACM.