Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené STUDŇA – misijná animátorská škola

STUDŇA – misijná animátorská škola

Pozývame Ťa na misijnú animátorskú školu, ktorá sa uskutoční v Penzióne Zornička (Donovaly) od štvrtka 31. augusta do nedele 3. septembra 2023. Školu začneme vo štvrtok o 19.00 hod. svätou omšou a ukončíme v nedeľu obedom.

STUDŇA ja základný kurz misijnej animácie v duchu myšlienky: Radostne a tvorivo meníme svet. Kurz je určený pre katechétov, vedúcich misijných zrniek, rehoľné sestry, kňazov a pre každého, kto sa cíti byť mladý duchom a má nadšenie a chuť tvorivo rozvíjať svoje misijné povolanie. Vek je minimálne 18 rokov. Škola bude trvať jeden školský rok a bude mať fázy: osobné stretnutie na kurze, domáce štúdium a online stretnutie. Účastníci získajú mnohé teoretické a praktické zručnosti animátora pre deti a mládež.

STUDŇA – misijná animátorská škola: https://misijnediela.sk/studna-misijna-animatorska-skola/

Čo Ťa čaká?

Živé spoločenstvo, nové priateľstvá, veľa radosti a smiechu, Ježiš v slávení Eucharistie a v adorácii, kino, objavovanie Tvojich talentov, metodický materiál.

Čo Ťa inšpiruje?

Námety, hry, tance, témy, tvorivé modlitby, výmena skúseností, stretnutie s misionárom, burza nápadov.

Čo Ťa môže zaujať?

Ako sa modliť s deťmi a ako učiť deti modliť sa.

Praktická pedagogika.

Misie a evanjelizácia v textoch pápeža Jána Pavla II., Benedikta XIV. a svätého Otca Františka.

Poslanie Pápežských misijných diel a zvlášť Misijného diela detí.

Základy života s Ježišom a autentické svedectvo života.

Obraz živého Boha – krása v človeku.

Kto Ťa čaká?

Tím misijnej animátorskej školy – kňaz, misionár, ľudia z tímu PMD.

Celkové náklady: 150 eur

Poplatok účastníkov: 50 eur

Prihlás sa do 15. júna 2023. Podmienka je byť na celom trvaní kurzu od štvrtku večera do nedele večera.

Prihláška STUDŇA – 31.8. – 3.9. 2023