Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Krížová cesta 24.III.2023
Lažany – Svinia –Kojatice – Šarišské Lužianky

Krížová cesta 24.III.2023
Lažany – Svinia –Kojatice – Šarišské Lužianky

Úvod                               kostol sv. Imricha

1.zastavenie                   kríž „Furmanec“

2.zastavenie                   kríž skládka dreva

3.zastavenie                   kríž Marton Viktor

4.zastavenie                   kostol Božieho Milosrdenstva

5.zastavenie                   kostol Narodenia Panny Márie

6.zastavenie                   kríž ZŠ

7.zastavenie                   kríž na kopci

8.zastavenie                   kríž Kolenič

9.zastavenie                   kríž Olejár

10.zastavenie                 kostol sv. Ondreja

11.zastavenie                  kríž RD

12.zastavenie                 Kríž Anton Aštary

13.zastavenie                 kríž cintorín ŠL

14.zastavenie                 kríž zastávka

Záver                              kostol Šarišské Lužianky

Pokyny:

Vziať so sebou: reflexné prvky na oblečenie(vesta, reflexný pásik)

                            čelová baterka, alebo obyčajná baterka

Kto môže, stretneme sa pri modlitbe korunky vo Svinej do 15,30 hod

Netýka sa pútnikov z Lažian, tí nás čakajú vo svojom kostole.

Ostatní:

Kojatice zástavka pri kostole a Šarišské Lužianky na Kerte o 15,45 hod

Počas presunu v zástupe po dvaja. Prísne dodržiavať!!!!

Deti na strane k okraju cesty, nie k stredu cesty!!!!!

Počas presunu striedavo spev a modlitba Bolestného ruženca.

Pri približovaní sa k zastaveniu sa spieva primeraná sloha piesne č. 178 JKS –„Čo stanica prvá …“ Počas spevu tejto piesne sa preruší modlitba sv. ruženca a po príslušnej modlitbe k aktuálnemu zastaveniu sa pokračuje v modlitbe sv. ruženca ďalej. Modlitbu ruženca prerušiť aj v polovici desiatka!