Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Pečený Veľkonočný baránok 2023

Pečený Veľkonočný baránok 2023

Milí veriaci,
po obmedzeniach spojených s pandémiou COVID-19 sme sa v našej farnosti rozhodli obnoviť pečenie veľkonočných baránkov a ponúknuť ich pre veriacich v rôznych farnostiach tak, ako to už mnohí poznajú z minulosti.
Sme si vedomí, že ekonomická situácia je v mnohých rodinách nejasná, no napriek tomu a aj práve preto, chceme tieto baránky ponúknuť ako symbol nádeje, ktorú my všetci potrebujeme.
Sme nútení zohľadniť nárast cien surovín a energií a preto bude najnižšia odporúčaná cena 7 € za kus.
V mene všetkých zapojených do pečenia baránkov prajem všetko dobré.
S pozdravom
Marcel Jurč, farár Pavlovce nad Uhom

Záujem o baránka nahláste vo formulári (po kliknutí TU) najneskôr do .12. 2. 2023