Kostolníci

Svinia

  • Kundrík Rudolf

Kojatice

  • Polák Anton

Lažany

  • Tomková Alžbeta

Šarišské Lužianky

  • Kočišová Mária