Formy úcty k Božiemu milosrdenstvu

Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Formy úcty k Božiemu milosrdenstvu

Dôvera

„Milosti z môjho Milosrdenstva“ – hovorí Pán Ježiš sv. Faustíne – „načerpávajú sa z jednej nádoby, a tou je dôvera.“

„Žiadna duša, ktorá vzývala moje Milosrdenstvo, nebola sklamaná, ani zahanbená.“


Obraz Božieho milosrdenstva

„Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva pre milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisom Ježišu, dôverujem v Teba!“

„Obraz“ – povedal Pán Ježiš – „má pripomínať požiadavky môjho milosrdenstva.“


Sviatok Božieho milosrdenstva

 „Túžim, aby bol ustanovený Sviatok milosrdenstva. Chcem“ – hovorí Pán Ježiš – „aby obraz … bol slávnostne posvätený v prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je Sviatkom milosrdenstva.“

„Túžim, aby Sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k sv. spovedi a k sv. prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát.“


Korunka k Božiemu milosrdenstvu

Pán Ježiš sv. Faustíne povedal: „Povzbudzuj duše, aby sa modlili Korunku, ktorú som ti odovzdal. Keď sa budú modliť túto Korunku, rád im dám všetko, o čo budú prosiť, ak to bude zhodné s Mojou vôľou.“


Hodina milosrdenstva

Pán Ježiš odporučil uctiť si hodinu svojej smrti: „Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponor sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tej chvíli bolo otvorené dokorán pre každú dušu.“


Konanie skutkov milosrdenstva

Pán Ježiš povedal sv. Faustíne:

„Žiadam skutky Milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať ani vyhovárať. Podávam tri spôsoby uskutočňovania milosrdenstva blížnym: prvý – skutok; druhý – slovo; tretí – modlitba. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť Milosrdenstva.“


Šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu

„Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem sudcom, ale milosrdným Spasiteľom.“


Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dňa 30. apríla 2000 počas kanonizácie sestry Faustíny Kowalskej, apoštolky Božieho Milosrdenstva, Sv. Otec v homílii povedal: Svätorečenie sestry Faustíny má veľký význam. Skrze tento akt túžim dnes odovzdať posolstvo milosrdenstva novému tisícročiu. Odovzdávam ho všetkým ľuďom, aby sa učili čoraz plnšie spoznávať opravdivú tvár Boha a opravdivú tvár človeka.

Je dôležitou vecou, aby sme úplne prijali posolstvo, ktoré vyplýva z Božieho Slova Druhej veľkonočnej nedele, ktorá sa od dnes v celej Cirkvi bude volať Nedeľou Božieho Milosrdenstva.