Modlitby k Matke milosrdenstva

Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Modlitby k Matke milosrdenstva

Modlitba k Matke milosrdenstva

„Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem Ti moju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do Tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi… Ó, krásna Ľalia, Ty si pre mňa zrkadlom, ó, Matka moja“ (Denníček, 79).

„Panna Mária, Tvoja duša bola ponorená do mora horkosti, pozri sa na svoje dieťa a nauč ma trpieť a milovať v utrpení. Posilni moju dušu, nech ju bolesť nezlomí. Matka milosti, nauč ma žiť s Bohom“ (Denníček, 315).

„Ó, sladká Panna Mária,

Ty si môjho života vzorom,

Ty si pre mňa zornička žiarivá,

v Tebe celá toniem s úžasom.

Ó, Matka, nepoškvrnená Panna,

v Tebe sa odráža Boží lúč.

Ty ma učíš, ako v búrkach milovať Pána,

Ty si mojím štítom a ochranou pred nepriateľom“ (Den. 1323).

(Imprimatur: Mons. František Tondra, Spišské Podhradie, 8. 10. 2001)


Korunka k Matke Božieho Milosrdenstva

(má 3 desiatky)

Na začiatok:

Zdravas’ Kráľovná , Matka Milosrdenstva, život náš i sladkosť, a nádej naša, zdravas’! K Tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stonajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života Tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó, milostivá a nad všetkých pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia Mária.

Na veľkých zrnkách (1 x):

Mária, Matka milosti a Matka Milosrdenstva, chráň nás pred nepriateľmi a prijmi nás v hodine smrti.

Na malých zrnkách (10 x):

Mária, Matka Milosrdenstva, vypros nám milosrdenstvo u svojho Syna.

Na záver:

Najmilosrdnejšia Matka, Ty otváraš pred nami dokorán svoju náruč a vystieraš ruky plné všetkých milostí a darov. Tvoje materinské srdce nám chce dať všetko, čo potrebujeme. Preto sa, povzbudené Tvojou dobrotou, s dôverou obraciame na Teba. Matka, vypros nám všetko, čo potrebujeme, ale predovšetkým sprav svojím silným príhovorom, aby sme bdeli nad čistotou a nevinnosťou, verne a vytrvalo sa snažili o detskú lásku k Tebe a v srdci nosili obraz Srdca Tvojho Syna. Nech nás to Srdce chráni, spravuje a privedie do večnej blaženosti. Amen.

(Imprimatur: Mons. Alojz Tkáč, Košice 02. 03. 2004)