Sviatosť pomazania chorých (unctio infirmorum)

Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Sviatosť pomazania chorých (unctio infirmorum)

Pomazanie chorých, ktorým Cirkev nebezpečne chorých veriacich odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil utrpenie a ich spasil, sa udeľuje tak, že sú pomazaní olejom a vyslovia sa slová predpísané v liturgických knihách. (Kán. 998)

Táto sviatosť sa v našej farnosti vysluhuje zväčša 1x za rok spoločne pri svätej omši a taktiež aj individuálne po dohodnutí s kňazom.