Kostol sv. Petra a Pavla v Šarišských Lužiankach

Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Kostol sv. Petra a Pavla v Šarišských Lužiankach

Časť kúrie z 18. stor., prestavaná na kaplnku a posvätená vtedajším pomocným košickým biskupom Mons. Bernardom Boberom dňa 5. októbra 2004. Odpustová slávnosť na sviatok sv. Petra a Pavla – 29. júna.