Kostol sv. Imricha v Lažanoch

Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Kostol sv. Imricha v Lažanoch

Rímsko-katolícky neoklasicistický kostol z r. 1887, zasvätený sv. Imrichovi – 5. novembra.

Virtuálna prehliadka