Kaplnka sedembolestnej Panny Márie v Kojatickej Doline

Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Kaplnka sedembolestnej Panny Márie v Kojatickej Doline

Kaplnka Sedembolestnej P. Márie je vytvorená vo vnútri zvonice na miestnom cintoríne. Od r. 2000 sa pravidelne raz do roka na sviatok Sedembolestnej Panny Márie koná púť celej farnosti na toto miesto (15. septembra).