Kostol sv. Ondreja v Kojaticiach

Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Kostol sv. Ondreja v Kojaticiach

Kostol sv. Ondreja začali stavať jezuiti a bol dokončený v roku 1784 v klasicistickom štýle. Interiéru dominuje bohostánok a oltárny obraz sv. Ondreja. Po bokoch obrazu sú sochy sv. Ignáca z Loyoly – zakladateľa rádu jezuitov a sv. Jána Nepomuckého – kňaza, spovedníka a mučeníka. Kostol 5.augusta 2007 konsekroval Mons. Alojz Tkáč – košický arcibiskup-metropolita. Sviatok sv.Ondreja – 30. novembra.

V roku 1898 bola do farnosti Svinia pričlenená filiálna obec Kojatice. Zachované stredoveké listiny svedčia o tom, že už v roku 1248 patril Kostol sv. Ondreja pod vlastnú faru tu v Kojaticiach. Hoci sa pôvodný chrám nezachoval, patrocínium v roku 1646 prebral nový klasicistický svätostánok s murovanou svätyňou a drevenou loďou. Koncom 17. storočia patrila obec prešovským jezuitom, ktorí sa pustili do výstavby súčasného kostola. Do drevených lavíc si sadajú prosebníci od roku 1784 a odvtedy sú súčasťou vnútornej výzdoby vzácne sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Ignáca z Loyoly. V roku 2007, po generálnych opravných prácach, ho Mons. Alojz Tkáč slávnostne konsekroval.


Stavebný vývoj:

Klasicistický kostol postavený v roku 1784. Obnovený bol v roku 1896. Je to pozdÍžna jedno loďová stavba s oblým presbytériom a predstavanou západnou vežou. Presbytérium je zaklenuté konchou, v lodi sú dve polia českej placky. Fasády sú členené lizénovým rámom, veža pilastrami. Veža je zakončená ihlancom. Hlavný oltár je neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia so stÍpovou architektúrou a novším obrazom sv. Ondreja apoštola (kópia). V nadstavci s rokajovou ornamentikou je plastika najsvätejšej Trojice. Po bokoch obrazu sú sochy sv. Ignáca z Loyoly – zakladateľa rádu jezuitov a sv. Jána Nepomuckého – kňaza, spovedníka a mučeníka. Kazateľnica je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia. Na parapete sú dva reliéfy so skupinou evanjelistov v rokajových kartušiach.