Farár a výpomocný kňaz

Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Farár a výpomocný kňaz

Farár

vdp. Juraj Valluš

https://farnost-svinia.webnode.sk/_files/200002366-16dd017d59/o.%20Vallu%C5%A1.jpg

Narodený 29. 3. 1956 v Spišskej Sobote

Ordinovaný 13. 6. 1982 v Bánskej Bystrici

Správca farnosti Brestov k roku 1996 a k roku 2000

Správca farnoti Obišovce od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2015

Správca farnosti Svinia od 1. 7. 2015

Pôsobil aj ako kňaz pre Slovákov v Austrálii.


Výpomocný kňaz vo farnosti

vdp. Blažej Tomko

https://img34.rajce.idnes.cz/d3403/16/16819/16819525_94dd8e194f997a7a666869a7a2ed8b04/images/DSC_0067.jpg?ver=0

Narodený 26. 10. 1955 v Slanci

Ordinovaný 15. 6. 1980 v Banskej Bystrici

Výpomocný kňaz pre farnosť Svinia od 1. 7. 2020