Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené rozVEDENÍ k BOHU so sv. Jozefom

rozVEDENÍ k BOHU so sv. Jozefom

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU so sv. Jozefom sa uskutoční 11. – 13. júna 2021. Ak to opatrenia dovolia, bude v Rodinkove v Belušských Slatinách. Ale pravdepodobne to bude v ONLINE forme cez Zoom. Prihlásiť sa bude možné cez prihlasovací formulár, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Duchovnú obnovu pre túto skupinu rozvedených usporadúvame raz do roka. Predpokladajúc, že cez leto bude možné usporiadať tábory,