Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Škola slúžiaceho srdca 2024 – 2025

Škola slúžiaceho srdca 2024 – 2025

 

 

Drahí mladí priatelia, naše Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach vás pozýva do Školy slúžiaceho srdca alebo ADAŠ – Arcidiecéznej animátorskej a dobrovoľníckej školy.

 

Škola slúžiaceho srdca je to formačný a vzdelávací program pre mladých od 16 rokov, ponúka duchovnú formáciu, rast vo viere a v modlitbe, budovanie spoločenstiev v rámci Katolíckej cirkvi a vzdelávanie v oblasti systematickej práce s mládežou v malých skupinách.

                                                   

Škola slúžiaceho srdca zahŕňa rozvoj:

       osobnosti (sebapoznanie, komunikácia, riešenie konfliktov, a iné…);

       kompetencií potrebných pre život spoločenstiev, pre prácu s mládežou a dobrovoľníctvo.

 

Škola slúžiaceho srdca ponúka tiež:

       duchovnú formáciu – modlitba, možnosť duchovného rozhovoru, spovede;

       vedomosti – vzdelávanie vedené skúsenými lektormi;

       poradenstvo – konzultácie ohľadom dobrovoľníctva a animátorstva;

       sebapoznanie  a učenie skúsenosťou – prostredníctvom aktivít a úloh cez víkendy aj mimo nich;

       spoločenstvo  – zdieľanie a prehlbovanie vzťahov;

       možnosť zapojiť sa do aktivít ACM a získavať skúsenosti s dobrovoľníctvom a animátorstvom.

                                                                           

Kurz tvorí 9 víkendov v nastávajúcom školskom roku 2024/2025 s nabitým programom, ktorý trvá od piatku večera do nedele obeda v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Okrem víkendov sa účastníci zapájajú do dobrovoľníckej činnosti v rámci ACM alebo v rámci svojich farností a spoločenstiev. Úspešní absolventi získajú certifikát animátora s celoštátnou platnosťou akreditovaný Ministerstvom školstva SR a certifikát Rady pre mládež a univerzity KBS.

 

Prihlásiť sa môže každý, kto dovŕšil vek 16 rokov. Cena jedného víkendu je 40 eur (ubytovanie, strava, materiál, školné). Prihlásiť sa je možné do 30. júna 2024 prostredníctvom formulára na www.acmko.sk a FB ACM.