Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Arcidiecézna púť do sv. zeme s Mons. Bernardom Boberom – apríl 2024

Arcidiecézna púť do sv. zeme s Mons. Bernardom Boberom – apríl 2024

9224 SVZ KE, BUD

Telefón: 034/651 3896

Mobil: +421 905 974 264

Email: awertravel@awertravel.sk


Svätá zem s odchodom z Košíc

Arcidiecézna púť Košice s otcom arcibiskupom J. E. Mons. Bernardom Boberom


Cena: 950,00€ , Dátum: 09.04.2024 – 16.04.2024 , Doprava: Lietadlo , ID: 092|2024

Web: awertravel.sk

AwerTravel, s.r.o. 905 01 Senica Hviezdoslavova 1469/61

SlovenskoInfo k cene

V cene je zahrnuté

letenka Košice – Tel Aviv – Košice cez Viedeň, resp. priamy let Budapešť – Tel Aviv – Budapešť 7 x hotelové ubytovanie s raňajkami. 6 x večera (v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením) doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom

odborný sprievodca – kňaz servisné poplatky

transfér na letisko a z letiska Budapešť


V cene nie je zahrnuté

obslužné, ktoré predstavuje sumu 100,- € vrátane AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá: pre skvalitnenie výkladu sprievodcu – kňaza a vstupov do francúzskych kostolov


Možný príplatok

komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 24,- €, alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 32,- €

Program

1.deň

Stretnutie skupiny na letisku v Košiciach resp. na Železničnej stanici, transfer na letisko do Budapešti s následným odletom do Tel Avivu. Presun na ubytovanie do Betlehema.


2.deň

Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety, presun do Jeruzalema – Západný múr /múr nárekov/, hora Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie.


3.deň

Presun do Galilee , hora Karmel, Eliašova jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej, výstup na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia, Nazaret – Bazilika Zvestovania a kostol sv. Jozefa, Kána Galilejská – miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.


4.deň

Hora Blahoslavenstiev, Tabgha 1 – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské jazero Tabgha 2 – miesto Primátu sv. Petra, Kafarnaum – dom sv. Petra a miestna synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra.


5.deň

Jeruzalem – prehliadka mesta, návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit – miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.


6.deň

Getsemanská záhrada a Bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/, kostol hrobu Panny Márie, prehliadka Starého mesta – Krížová cesta (Via Dolorosa), Bazilika Božieho hrobu, Kalvária – Golgota.


7.deň

Prehliadka Betánie – Lazárov hrob, návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho, hora pokušenia, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania.


8.deň

Betlehem – Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov. Odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Košíc, resp. do Budapešti a následne transfer do Košíc.


Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou a duchovným slovom.


Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v danej krajine.