Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Úrad pre nahlásenie zneužívania v cirkvi

Úrad pre nahlásenie zneužívania v cirkvi

            Od 1. júna 2023 bol na Arcibiskupskom úrade v Košiciach zriadený Úrad pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi. Jeho vedením je poverená JCLic. Zuzana Petkáčová, PhD. (945, 947/23)

            Stránkové hodiny: utorok a štvrtok 13.00 – 15.00

            Tel. č. 055/68 28 101; nahlaseniezneuzivania@abuke.sk

           


 

X Bernard Bober

 

 

arcibiskup-metropolita

 

 

 

 

 

 

 

X  Marek Forgáč

 

Mons. Juraj Kamas

biskup-generálny vikár

 

kancelár