Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Obnovené vysielanie sv. omší od 26. 9. 2021

Obnovené vysielanie sv. omší od 26. 9. 2021

Milí veriaci, drahí bratia a sestry!

Kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii a platnosti dišpenzu od povinnej účasti na sv. omši obnovujeme od 26. 9. 2021 online vysielanie sv. omší z farského kostola B. milosrdenstva.

Online vysielanie prebieha podľa programu bohoslužieb na YouTube kanáli našej farnosti.

Juraj Valluš, farár