Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Evanjelizačná škola sv. Ondreja 2021 – ACM

Evanjelizačná škola sv. Ondreja 2021 – ACM

Komunita Emanuel v spolupráci s mládežníckymi organizáciami Košickej arcidiecézy (UPeCe PO, UPeCe KE, ACM KE) pozýva mladých ľudí prihlásiť sa do Evanjelizačnej školy sv. Ondreja – EŠO.

Štúdium je  zamerané na získanie evanjelizačných vedomostí a zručností s cieľom vytvorenia misijných tímov a organizovania misijných výjazdov a evanjelizačných aktivít.

Formácia bude prebiehať počas 4 semestrov v priestoroch UPeCe Košice a to jednu sobotu v mesiaci. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, webovej stránke alebo facebooku. 

S pozdravom  Ján Kulan, moderátor ACM