Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Arcidiecézna adorácia v našej farnosti 5. 8. 2021