Objav svoju farnosť

Drahí bratia a sestry,

radi by sme vám predstavili projekt Rady pre mládež a univerzity KBS – Objav svoju farnosť.

Projekt pripravila pracovná skupina Rady pre mládež a univerzity KBS. Ide o predstavenie života vo farnosti jazykom blízkym mladým ľuďom. Projekt má tri fázy. V tejto chvíli končíme prvú fázu, v ktorej upriamujeme pozornosť mladých na to, že farnosť je miesto, kde patria. V ďalšej fáze sa chceme venovať téme možnosti načerpania vo farnosti. V tretej a poslednej fáze chceme pozvať mladých, aby vyšli zo seba a stali sa aktívnymi vo svojej farnosti.

Celá táto iniciatíva prebieha online na webových stránkach: mladez.kbs.sk, http://bit.ly/Objavsvojufarnost

Pozývame vás do spolupráce s týmto projektom. Môžete to urobiť viacerými spôsobmi:

  • Vytlačiť plagátik a pripnúť ho na vašu nástenku.
  • Zdieľať na sociálnych sieťach túto iniciatívu.
  • Povzbudzovať mladých prostredníctvom svätých omší a oznamu o tejto iniciatíve.

Ďakujem a teším sa na spoluprácu.

S úctou,

Mgr. Matúš Reiner

Tajomník Rady pre mládež a univerzity