Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Stretnutie s birmovancami 1. 5. 2021 o 19:00

Stretnutie s birmovancami 1. 5. 2021 o 19:00

Online stretnutie sa uskutoční 1. 5. 2021 o 19:00 a to:

Prosím, aby ste si po prihlásení vypli mikrofón a zapli ho len vtedy, keď budete hovoriť.

V prípade, že by som trochu meškal, prosím buďte trpezliví, mám pred vami online stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi.

Juraj Valluš – duchovný otec