Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Nahlásenie sa na sv. omšu v nedeľu 16. 5. 2021

Nahlásenie sa na sv. omšu v nedeľu 16. 5. 2021

Milí veriaci, drahí bratia a sestry!

Svoju účasť na sv. omši môžete nahlásiť po kliknutí na obec:

Počet osôb v jednotlivých chrámoch som prepočítal podľa zverejneného kľúča 1 osoba na 15 m2 skutočnej plochy ktorú je možné obsadiť v chráme ( vrátane chóru, vedľajších lodí kostola, priestoru pre matky s deťmi, … ) a to nasledovne:

  • Svinia, Kostol Božieho milosrdenstva – 50 osôb
  • Kojatice, kostol sv. Ondreja – 30 osôb
  • Šarišské Lužianky, kostol sv. Petra a Pavla – 25 osôb
  • Lažany, kostol sv. Imricha – 10 osôb

Zoznam prihlásených NIE JE MOŽNÉ zverejniť – usmernienie ABÚ Košice:

V súlade s nariadením GDPR nie je možné zverejňovať osobné údaje (meno, priezvisko, …) osôb prihlásených na svätú omšu na internetovej stránke farnosti. Uvedená informácia je zverejnená aj na oficiálnej stránke: https://gdpr.kbs.sk/

Ak sa Vám formulár nedovolí prihlásiť, počet ľudí v kostole je naplnený.

Kto sa nahlási a z nejakých dôvodov sa potom nemôže zúčastniť na sv. omši, nech nájde za seba náhradu.

Juraj Valluš – správca farnosti