Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Stretnutie s birmovancami 18. 4. 2021

Stretnutie s birmovancami 18. 4. 2021

Online stretnutie sa uskutoční 18. 4. 2021 cca o 11:30 (10 min. po skončení sv. omše, a to:

Prosím, aby ste si po prihlásení vypli mikrofón a zapli ho len vtedy, keď budete hovoriť.

Juraj Valluš – duchovný otec