Deň počatého dieťaťa

Milí priatelia, drahí bratia a sestry.

Deň počatého dieťaťa upozorňuje na spoločný počiatok všetkých ľudí – moment počatia. Život každého z nás je jedinečný nepretržitý proces od počatia po smrť. Práve pohľad na naše počatie nám pomáha uvedomiť si, že náš život nie je z nás, je darom.
Je to deň apelu, aby bol ľudský život chránený všetkými prostriedkami už od počatia. Ak zdravie je hodnota, hodná nášho úsilia, o koľko viac samotný život?! V tomto roku je naše slávenie obmedzené. Napriek tomu, môžeme toto slávenie vyniesť na svetlo z tieňa všadeprítomnej Covid-krízy.

Ponúkam niekoľko pomôcok:

1. Zamyslenie ku Dňu počatého dieťaťa do farského bulletinu/na webovú stránku. Je to dlhší text. Môžete si vybrať pasáž, ktorá sa Vám viac pozdáva….

2. Duchovná adopcia počatého dieťaťa. Je to 9-mesačný záväzok každodennej krátkej modlitby za bohuznáme počaté dieťa. Každý sa k tomu môže zaviazať kedykoľvek súkromne. Možno tak urobiť aj pri spoločnom slávení. Návrh obradu je TU.
Môžete dať veriacim do pozornosti košickú sv. omšu za život 25.3. o 16:30, pri ktorej sa môžu vstúpiť do tejto modlitbovej služby. Svätá omša bude vysielaná on-line na: https://www.facebook.com/kosicezazivot

3. Vznikol krátky dokument o pochovávaní potratených detí. Vytvorili sme ho po štvorročnej skúsenosti s pochovávaním potratených detí do spoločného hrobu v Košiciach. Ponúknite link farníkom, aby boli oboznámení o dôvodoch i možnostiach pochovávania a vedeli správne postupovať, keď to zasiahne ich rodinu. Spontánne potraty sú dnes veľmi časté a mnohí rodičia nevyžiadajú dieťa na pochovanie len preto, že o tom vedia málo alebo nič.  

4. V najbližších dňoch možno chcete ponúknuť veriacim krížovú cestu s pro-life tematikou, prípadne iné modlitby. Nájdete ich napr. TU.

S úctou,
Dušan Škurla, Úrad pre apoštolát ochrany života