Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Stretnutie s birmovancami 21. 3. 2021